Strona Główna

Imieniny: Jakuba, Urszuli
BIP     RSS

Urząd Gminy

Struktura Urzędu Gminy Ojrzeń

 

Kierownictwo Urzędu


Zdzisław Mierzejewski - Wójt

Adam Dejnakowski - Sekretarz Gminy

Kamila Włodkowska - Skarbnik Gminy – Kierownik Referatu Finansowego i Planowania

 

Wykaz stanowisk

W skład Urzędu Gminy wchodzą następujące referaty, samodzielne stanowiska i stanowiska pomocnicze i obsługi:

1.  Referat Finansowy i Planowania:

1)  Kierownik referatu – Skarbnik Gminy / Główny Księgowy Budżetu - 1 etat;

2)  Stanowisko ds. księgowości podatkowej, opłat i egzekucji – 1 etat;

3)  Główny Księgowy – 1 etat;

4)  Stanowisko ds. księgowości budżetowej oraz rozliczeń opłat za wodę – 1 etat;

5)  Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat;

6)  Stanowisko ds. działalności gospodarczej i obługi kasowej;

2.     Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, samodzielne stanowisko ds. oświaty, promocji i UE – 1 etat;

3.     Samodzielne stanowisko ds. inwestycji, dróg, planowania i zagospodarowania przestrzennego – 1 etat;

4.     Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska, geodezji, gospodarki gruntami i nieruchomościami - 1 etat;

5.     Samodzielne stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej – 1 etat;

6.     Samodzielne stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi, obronnych i zarządzania kryzysowego - 1 etet;

7.     Radca prawny – 1/4 etatu;

8.     Samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – 1 etat;

9.     Samodzielne stanowisko ds. płac i kadr - 1 etat;

10.  Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, archiwum zakładowego i organizacji pozarządowych – 1etat;

11.  Kierownik ds. gospodarczych i magazynowych Urzędu Gminy – 1 etat;

12.  Konserwator wodociągu – 1 etat;

13.  Sprzątaczka - 1 etat;

14.  Stanowiska pomocnicze i obsługi – według potrzeb.


Źródło: Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Ojrzeń

 


   • Aktualizacja: 2015-04-07 - Cezary TybuchowskiWpisz swój adres e-mail aby dowiedzieć się o najważniej-
szych wydarzeniach.


Stronę odwiedziło:
1003 gości

( Dzisiaj: 424 gości )
www.sisms.pl/rejestracja/wybor/1419/gmina_wiejska_Ojrze%C5%84
www.ojrzen.pl/index.php?act=s&prt=583&id=611&r=1
www.polnocnemazowsze.pl
www.mksteczaojrzen.futbolowo.pl
www.modr.mazowsze.pl
www.pup-ciechanow.pl
www.krus.gov.pl
www.ojrzen.pl/pliki/172.pdf
www.ojrzen.pl/index.php?act=s&prt=583&id=584&r=1
[Rozmiar: 241 bajtów]

©  copyright  2009  Urząd Gminy Ojrzeń,  wykonanie strony www.studio23.net.pl
  |  Strona główna  |  Aktualności  |  Lokalizacja  |  Kontakt  |  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  |